OFERTA

Geodeta Sierakowice

MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH (TRADYCYJNE ORAZ CYFROWE: DXF, DWG ORAZ DGN)    

Mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno- wysokościowa będąca niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor w pierwszej kolejności, musi zaopatrzyć się w taką mapę i dostarczyć ją projektantowi, gdyż to ona stanowi geodezyjny podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego budynku, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, zjazdu z działki na drogę publiczną oraz każdej inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę.Czytaj więcej

 geodeta sierakowice


POMIARY POWYKONAWCZE BUDYNKÓW, BUDOWLI, PRZYŁĄCZY ORAZ SIECI UZBROJENIA TERENU, GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Po zakończeniu procesu budowy danej inwestycji, geodeta uprawniony sporządza dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwestor bez wykonanej inwentaryzacji np. domu jednorodzinnego nie będzie mógł dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz złożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie, czyli dokonać tzw. „odbioru” budynku. Ponadto geodezyjna inwentaryzacja jest niezbędnym dokumentem chociażby do podpisania umowy z dostawcą prądu, gazu lub wody. Czytaj więcejTYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (BUDYNKÓW, BUDOWLI, SIECI UZBROJENIA TERENU I PRZYŁĄCZY)

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę obiekty budowlane podlegają wytyczeniu w terenie (np. budynki, przyłącza budynku, zjazd z działki na drogę publiczną, przebieg sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i energetycznych). Czytaj więcej


ZAKŁADANIE REPERÓW ROBOCZYCH


PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁEK)

Celem podziału  nieruchomości jest ewidencyjne wyodrębnienie dwóch lub więcej  działek  z oznaczonej ewidencyjnie działki pierwotnej. Geodeta sporządza operat podziałowy, który składa się między innymi z dokumentacji zawierającej nowe oznaczenia działek oraz ich powierzchnie. W ramach geodezyjnego podziału nieruchomości można wyróżnić tryb administracyjny oraz tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych.


ODSZUKANIE GRANIC DZIAŁEK, WZNAWIANIE ZNAKÓW GRANICZNYCH, USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Często zdarza się tak, że po kilkudziesięciu latach istnienia ogrodzenia na granicy działki, sąsiad zaczyna kwestionować jej przebieg. Niestety ogrodzenie nie świadczy o tym, że granica działki rzeczywiście pokrywa się z linią ogrodzenia. Być może kupiłeś działkę, chciałbyś ją ogrodzić  i nie wiesz, gdzie przebiega jej granica. Dobrze trafiłeś, potrzebny Ci geodeta!Czytaj więcejROZGRANICZENIA

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie to postępowanie administracyjne prowadzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także sądy, na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości. Czytaj więcej


POMIARY REALIZACYJNE, SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE


INNE NIETYPOWE ZLECENIA  geodeta banino geodeta kartuzy


geodeta banino, usługi geodezyjne Sierakowice, geodeta Kartuzy, geodeta Kościerzynageodeta Kartuzy, geodeta Sierakowice, geodeta Kościerzyna, geodeta Sulęczyno

usługi geodezyjne Sierakowice, geodeta Kościerzyna, geodeta Sulęczyno, geodeta Lębork

tagi : geodet

 

geodeta kartuzy

geodeta Sierakowice 

usługi geodezyjne Sierakowice

geodeta Sierakowice, geodeta Lębork, geodeta Bytów, geodeta Czarna Dąbrówka, geodeta Kościerzyna. Geodeta Stężyca, geodeta Kartuzy, geodeta Sulęczyno, geodeta Żukowo, geodezja Sierakowice, geodezja Lębork. Geodezja Czarna Dąbrówka, geodezja Kościerzyna, geodezja Stężyca. Geodezja Kartuzy, geodezja Sulęczyno, geodezja Żukowo, geodeta Cewice