Usługi geodezyjne

Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości rolnych i budowlanych

Geodeta Lębork, usługi geodezyjne Lębork, firma geodezyjna Lębork

Geodeta Lębork

Celem podziału  nieruchomości jest ewidencyjne wyodrębnienie dwóch lub więcej  działek  z oznaczonej ewidencyjnie działki pierwotnej. Geodeta sporządza operat podziałowy, który składa się między innymi z dokumentacji zawierającej nowe oznaczenia działek oraz ich powierzchnie. W ramach geodezyjnego podziału nieruchomości można wyróżnić tryb administracyjny oraz tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych.

Geodeta Lębork, geodeta Cewice, geodeta Sierakowice, usługi geodezyjne Sierakowice.

Podział geodezyjny następuje bez zmiany dotychczasowego właściciela. Nowo wydzielone działki mogą stać się w przyszłości przedmiotem obrotu (podział prawny nieruchomości).

geodeta Lębork

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Malina, M. Kowalczyk, Geodezja katastralna…, op. cit. s. 149. „DELTA” Geodezja mgr inż. Sylwia Krefta

Zarówno w trybie administracyjnych jak i  w trybie podziału nieruchomości rolnych i leśnych należy wymienić wstępne warunki, które musza zostać spełnione w przeprowadzeniu skutecznego podziału nieruchomości:

  1. wola przeprowadzenia podziału nieruchomości przez strony uprawnione wnioskujące o przeprowadzenie podziału nieruchomości,
  2. uregulowany stan prawny nieruchomości,
  3. dostęp do drogi publicznej nowo wydzielonych działek,
  4. granice nieruchomości nie powinny być przedmiotem sporu,
  5. przeznaczenie nieruchomości albo sposób wykorzystywania nieruchomości, wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

(geodeta Lębork, geodeta Cewice, geodeta Sierakowice, geodeta Kartuzy)

Geodezyjny podział nieruchomości to bardzo złożona procedura. Czas trwania podziału uzależniony jest od trybu podziału oraz dostępnych materiałów geodezyjnych. Geodeta, w pierwszej kolejności zgłasza prace geodezyjną związaną z podziałem nieruchomości we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przygotowuje materiały oraz wystawia opłatę za kopię materiałów zasobu. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, po uiszczeniu opłaty, pobiera zamówione materiały.  Na podstawie analizy dokumentów, przygotowuje dane do wyniesienia granicy wydzielanej działki w terenie. Geodeta wykonuje szereg różnych prac zanim podział nieruchomości zostanie „naniesiony” na mapy oraz ujawniony w ewidencji gruntów.

Geodeta Kartuzy, geodeta Sierakowice, firma geodezyjna Sierakowice.

Twój geodeta Lębork, geodezja Kartuzy.