geodeta kartuzy, geodeta Chmielno, geodeta lębork, geodeta kościerzyna
Usługi geodezyjne

Tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu i przyłączy

Geodeta Cewice

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez geodetę uprawnionego w terenie. Wytyczeniu podlegają np. budynki, przyłącza budynku, zjazd z działki na drogę publiczną, przebieg sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i energetycznych).

geodeta Stężyca, firma geodezyjna Stężyca,  geodeta cewice

Geodeta uprawniony, wyznacza w terenie z wielką precyzją usytuowanie projektowanych elementów zgodnie z projektem zagospodarowania działki oraz projektem budowlanym. W przypadku tyczenia budynków wyniesieniu na grunt podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne lub zewnętrzny obrys, a w przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu.

Co otrzymuje od nas zleceniodawca? 

Po wytyczeniu zleceniodawca otrzymuje od nas szkic tyczenia oraz dokonujemy wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego wytyczenie obiektu budowlanego zgodnie z projektem.

usługi geodezyjne Stężyca, firma geodezyjna Sierakowice,  geodeta Stężyca