geodeta kartuzy, geodeta lębork, geodeta kościerzyna
Usługi geodezyjne

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

geodeta kartuzy mapa powykonawcza, geodezja Linia, geodeta Siemirowice, geodeta Kartuzy mapa powykonawcza, geodeta Stężyca

Mapy do odbioru domu, pomiary powykonawcze budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu. Geodeta chmielno, geodeta Sierakowice, geodeta kartuzy,

Po zakończeniu procesu budowy danej inwestycji, geodeta uprawniony sporządza dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwestor bez wykonanej inwentaryzacji np. domu jednorodzinnego nie będzie mógł dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz złożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie, czyli dokonać tzw. „odbioru” budynku.

Ponadto geodezyjna inwentaryzacja jest niezbędnym dokumentem chociażby do podpisania umowy z dostawcą prądu, gazu lub wody, jak i również do ujawnienia budynku w księgach wieczystych.

Wykonujemy pomiary powykonawcze:

  • budynków z przyłączami
  • sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i innych.
  • innych obiektów budowlanych.

Geodeta Sierakowice , usługi geodezyjne Cewice. Geodeta Chmielno

geodeta Kartuzy, geodeta Sierakowice, geodeta Kościerzyna, geodeta Sulęczyno

Geodezyjna inwentaryzacja to nic innego jak zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania danej działki poprzez wykonanie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych po zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wykonaniu innych prac geodezyjnych. Wynikiem pomiarów jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Niniejsza mapa stanowi jeden z wielu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Dokument ten jest ważnym elementem z punktu widzenia budowlanego.

Geodezyjna inwentaryzacja musi być wykonana przez wykwalifikowanego geodetę uprawnionego, który potwierdza inwentaryzację pieczęcią i podpisem.

Sprawdź ofertę dla Geodeta Chmielno, Geodeta Banino, Geodeta Sierakowice, Geodeta Stężyca i Geodeta Kartuzy.