geodeta Lębork, geodeta Kartuzy, geodeta sierakowice
Usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych (papierowe oraz cyfrowe) geodeta Sierakowice,geodeta cewice,geodeta kartuzy, geodeta Lębork

Mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno- wysokościowa będąca niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. Inwestor w pierwszej kolejności, musi zaopatrzyć się w taką mapę i dostarczyć ją projektantowi, gdyż to ona stanowi geodezyjny podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego budynku, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, zjazdu z działki na drogę publiczną oraz każdej inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę. Geodeta Sierakowice. Geodeta Miechucino

Mapę do celów  projektowych sporządza geodeta uprawniony na podstawie mapy zasadnicznej udostępnionej przez starostwo powiatowe. Na podstawie wizji lokalnej w terenie sprawdza czy na mapie, którą otrzymał znajdują się wszystkie elementy.  Mapa do celów projektowych musi przedstawiać aktualną sytuację na terenie planowanej inwestycji. Jeżeli czegoś nie ma np. budynku, przyłączy, ogrodzenia to dokonuje pomiarów aktualizacyjnych w terenie. Geodeta uprawniony sporządza operat techniczny oraz przygotowuje specjalne pliki na podstawie których urzędnicy wydziału geodezji wprowadzą pomiar na mapę zasadniczą. Po pozytywnej weryfikacji inwestor otrzymuje od geodety mapę do celów projektowych.Usługi geodezyjne Kamienica Królewska, geodeta łebunia, Geodeta Linia, Usługi geodezyjne Sierakowice cennik, usługi geodezyjne Krtuzy cennik.

Co otrzymuje od nas zleceniodawca? geodeta sierakowice

Zleceniodawca otrzymuje od nas w formie papierowej (analogowej) mapę do celów projektowych opatrzoną odpowiednimi klauzulami (pieczątkami) w zamówionej ilości sztuk oraz mapę w wersji elektronicznej dla projektanta (w postaci plików DXF,DWG, PDF). geodeta Cewice, usługi geodezyjne Cewice, geodeta Rokity.

Geodeta Kartuzy, usługi geodezyjne kartuzy, Geodeta Sierakowice 

Jak długo aktualna jest mapa do celów projektowych? Geodeta Sierakowice

Żadne przepisy prawne nie regulują kwestii terminu ważności mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych to inaczej aktualna kopia mapy zasadniczej, zatem mapa przestaje być aktualna jeżeli zajdą zmiany w terenie np. zostanie wybudowany nowy budynek, sąsiad ogrodzi działkę itd.

Cennik, usługi geodezyjne Kartuzy, usługi geodezyjne Sierakowice,Firma geodezyjna Sierakowice.