Geodeta Kartuzy | Banino | Przodkowo

Geodeta Żukowo, geodeta Banino, geodeta Kartuzy Banino, usługi geodezyjne Banino, Geodeta Miszewko, Geodezja Miszewo.

Usługi geodezyjne

GEODETA KARTUZY

usługi geodezyjne Banino, geodeta kartuzy banino

GEODETA
ŻUKOWO

usługi geodezyjne Banino, geodeta żukowo, geodeta Kartuzy Banino

GEODETA
PRZODKOWO

geodeta Przodkowo, geodeta kartuzy banino

Geodeta Kartuzy, Żukowo, Banino, Przodkowo: wykonujemy usługi geodezyjne m. in. na terenie gminy Żukowo, Przodkowo oraz Kartuzy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, email lub w formularzu na dole strony. Odpiszemy lub oddzwonimy niezwłocznie.

Usługi geodezyjne

Podziały nieruchomości

Celem podziału  nieruchomości jest ewidencyjne wyodrębnienie dwóch lub więcej  działek  z oznaczonej ewidencyjnie działki pierwotnej. Geodeta sporządza operat podziałowy, który składa się między innymi z dokumentacji zawierającej nowe oznaczenia działek oraz ich powierzchnie. W ramach geodezyjnego podziału nieruchomości można wyróżnić tryb administracyjny oraz tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych.

Czytaj dalej

Usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno- wysokościowa będąca niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor w pierwszej kolejności, musi zaopatrzyć się w taką mapę i dostarczyć ją projektantowi, gdyż to ona stanowi geodezyjny podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego budynku, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, zjazdu z działki na drogę publiczną oraz każdej inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę.

Czytaj dalej

Usługi geodezyjne

Odszukanie granic działek, wznawianie znaków granicznych, ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Często zdarza się tak, że po kilkudziesięciu latach istnienia ogrodzenia na granicy działki, sąsiad zaczyna kwestionować jej przebieg. Niestety ogrodzenie nie świadczy o tym, że granica działki rzeczywiście pokrywa się z linią ogrodzenia. Być może kupiłeś działkę, chciałbyś ją ogrodzić  i nie wiesz, gdzie przebiega jej granica. Dobrze trafiłeś, potrzebny Ci geodeta!

Czytaj dalej


Usługi geodezyjne

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu procesu budowy danej inwestycji, geodeta uprawniony sporządza dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Inwestor bez wykonanej inwentaryzacji np. domu jednorodzinnego nie będzie mógł dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz złożyć wniosku o pozwolenie na użytkowanie, czyli dokonać tzw. „odbioru” budynku. Wykonujemy m. in. pomiary powykonawcze przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu.

Czytaj dalej

Usługi geodezyjne

Rozgraniczenia

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenie to postępowanie administracyjne prowadzone z urzędu lub na wniosek strony (właściciela nieruchomości) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także sądy, na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości.

Czytaj dalej