Usługi geodezyjne

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to mapa sytuacyjno- wysokościowa będąca niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestor w pierwszej kolejności, musi zaopatrzyć się w taką mapę i dostarczyć ją projektantowi, gdyż to ona stanowi geodezyjny podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego budynku, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, zjazdu z działki na drogę publiczną oraz każdej inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę.

Czytaj dalej